240
 
განცხადების შემოტანის თარიღი: 11 დეკემბერი, 2018
განცხადების შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
განცხადების კატეგორია: წინასაარჩევნო კამპანიაში / აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით
საჩივარი: ყვარლის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა ვალერი გოქსაძემ , სამუშაო საათებში , ფეისბუქის პირად გვერდზე გამოაქვეყნა საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის , სალომე ზურაბიშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ,, საქართველოს საარჩევნო კოდექსისი 79-ე მუხლის თანახმად, წინასაარცევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მირება საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევით წარმოადგენს ადნისტრაციულ სამართალდარღვევას , რომელიც გამოიწვევს დამრღვევი პირის დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 13 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
ორიგინალები: