06/01/858/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ
საჩივარი: ბიულეტენის ბათილად ცნობის შესახებ
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის წარმომადგენლის - დავითი გაზდელიანის საჩივარი (საოლქოში რეგ. №06/01-858/2018).
ორიგინალები: