054
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 30 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით
საჩივარი: №09 უბნის ჩანაწერთა წიგნი იყო კონვერტში მოთავსებული მარა არ იყო კონვერტი დალუქული
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს დამკვირვებელი ორგანიზაციის „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის მარინა კიკვაძის საჩივარი (საოლქოში რეგ. № 054).
ორიგინალები: