06/01/733/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საარჩევნო უბნიდან წარმომადგენლის გაძევების თაობაზე
საჩივარი: საარჩევნო უბნიდან წარმომადგენლის გაძევების შესახებ
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისაა
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 19:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლის გეგა ქალდანის (06/01-733/2018) საჩივარი სამართლებრივი საფუძვლის არ არსებობის გამო;
ორიგინალები: