02/575-2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: უბნის შედეგების ბათილობის შესახებ
საჩივარი: №13.19 უბნის დახურვის შემდეგ ერთ-ერთმა დამკვირვებელმა თემურ თანდაშვილმა ძირითადი ყუთიდან იატაკზე დაყრილ ბიულეტინებს ქურთუკიდან დააყარა გაურკვეველი წარმოშობის ბიულეტინები. კომისიის თავმჯდომარემ ამ ფაქტზე რეაგირება არ მოახდინა და ჩვენს წარმომადგენელს შორენა აღდგომელაშვილს არ მისცა საჩივრის დაწერისა და ინციდენტის ტელეფონით გადაღების საშუალება.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველად იქნა დატოვებული
ორიგინალები: