01/174
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №42 საარჩევნო უბანზე მთველელების გამოსავლენად წილისყრის პროცედურაში მონაწილეობა მიიღო ..ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის.. წარმომადგენელმა, რომელიც გამოვლინდა პირველ მთვლელად, იღებდა ბიულეტენებს კონვერტიდან და აცხადებდა რომელ კანდიდატს ჰქონდა ხმები მიღებული
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 15:18
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: #42 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომრის მიმართ გამოყენებული იქნა დისიპლინური პასუხისმგებლობის ზომა ..გაფრთხილება..
ორიგინალები: