599
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საარჩევნო უბნიდან კომისიის წევრის გაძევების თაობაზე
საჩივარი: №23 საარჩევნო უბნიდან საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის გაძევების თაობაზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: სამართლებრივი საფუძვლის არარსებობის გამო
ორიგინალები: