568/18
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირების ყოფნასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №21 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა მისცა ხმა, შემდეგ ისევ შემოვიდა უბანზე და ესაუბრებოდა კომისიის მდივანს. მოთხოვნა - რეაგირება კანონის შესაბამისად
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიამ უსაფუძვლოდ მიიჩნია საჩივარში აღნიშნული ფაქტი
ორიგინალები: