927
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: კომისიის წევრთან დაკავშირებით
საჩივარი: №06 გოგოლესუბნის უბნის კომისიის წევრი ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა უბანზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: მასალების ანალიზით კომისია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ კომისიის წევრის ქმედება არ წარმოადგენს საარჩევნო კანონმდებლობის დარეღვევას, მისი ქმედებით მას არანაირი ზემოქმედება არ მოუხდენია საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობაზე. კომისიას არ გააჩნია არანაირი ფაქტობრივი გარემოება, რაც დაადასტურებდა სერგო კიკვაძის ნასვამ მდგომარეობაში ყოფნას. არ დაკმაყოფილდეს „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის ნანა მეფარიშვილის საჩივარი
ორიგინალები: