425
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №3 საუბნო საარჩევნო კომისია იყო ღია პასუხისმგებელი პირის გარეშე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიამ შეისწავლა რა აღნიშნული საჩივარი, დაადგინა, რომ პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიაში დანიშნული წარმომადგენლის-გიორგი შარიფაშვილის საჩივარში მითითებულ ფაქტს ადგილი არ ქონია და შესაბამისად მისი მოთხოვნაც „მიღებული იქნას კანონით გათვალისწინებული ზომები“ საფუძველს მოკლებულია.
ორიგინალები: