596
 
განცხადების შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
განცხადების შემომტანი: საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი, ინგა ქიტიაშვილი
განცხადების კატეგორია: საარჩევნო უბნიდან კომისიის წევრის გაძევების თაობაზე
საჩივარი: 23-ე უბნიდან გაძევების თაობაზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 28 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: