563/18
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ
საჩივარი: №18 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთი დაბრუნდა დაულუქავი, კომისიის თავმჯდომარემ ენმ-ს წარმომადგენლის მოთხოვნის მიუხედავად, არ დალუქა ყუთი უბანზე, უფრო მეტიც, საარჩევნო უბნიდან გადასატანი ყუთი ხელმეორედ გავიდა. მოთხოვნა - რეაგირება კანონის შესაბამისად.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიამ უსაფუძვლოდ მიიჩნია საჩივარში აღნიშნული ფაქტი
ორიგინალები: