389
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №29 საუბნო საარჩევნო კომისიაში, უბნის გარეთ უცნობი პიროვნება აიძულებდა ამომრჩევლებს ეღიარებინათ მხედველობის პრობლემა და შეყოლოდა უბაზე, კაბინაში შემოსახაზად
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: საჩივარი შემოტანილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ
ორიგინალები: