1119
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: კენჭისყრის პროცედურის დარღვევასთან დაკავშირებით.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ლილე კილაძის მიმართ გამოყენებული იქნას დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა ,,შენიშვნა".
ორიგინალები: