559/18
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი: N25 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი რეგისტრაციაში არ ატარებენ ენმ-ს წარმომადგენლის საჩივრებს. მოთხოვნა - სწრაფი რეაგირება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საჩივარში აღნიშნული ფაქტი არ დადასტურდა
ორიგინალები: