468
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა
საჩივარი: დიდუბის №34-ე საარჩევნო უბანზე 09:40 წუთზე ნაკადის მომწესრიგებელი ერეკლე თალაკვაძე ამომრჩევლის სახელსა და გვარს ხმამაღლა კითხულობდა.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 28 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: აღმოიფხვრა ადგილზე
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: