896
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა ,,მრავალენოვანი საქართველო"
საჩივრის კატეგორია: მარკირებასთან დაკავშირებით
საჩივარი: ნაკადის მარეგულირებელმა რამდენჯერმე გაუშვა მარკირების გარეშე ამომრჩეველი უბანზე.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 28 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: აღმოიფხვრა ადგილზე
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: