07-10/464
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: უბნის მოწყობასთან დაკავშირებით
საჩივარი: 24-ე უბანზე დამკვირვებლებისთვის სივრცის გამოყოფის მიზნით არ მოხდა მაგიდების გამოწევა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 15:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: მოკლკებულია სამართლებრივ საფუძველს
ორიგინალები: