048
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ
საჩივარი: ამომრჩეველმა ბიულეტენი მოათავსა ყუთში კონვერტის გარეშე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს დამკვირვებელი ორგანიზაციის „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის მარიამ ცომაიას საჩივარი (საოლქოში რეგ. № 048).
ორიგინალები: