420
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მიერ კომისიის წევრებს შორის ფუნქციების გასანაწილებელ წილისყრაში მონაწილეობის მიღებაზე უარის თქმა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 11:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდა ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის -ა(ა)იპ „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ დამკვირვებლის თეონა ქარჩავას საჩივრი (საოლქოში რეგ. № 420) № 02 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის როზა ჩიქობავას მიმართ გამოყენებულ იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა -გაფრთხილება.
ორიგინალები: