553/18
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 27 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ
საჩივარი: №96 საუბნო საარჩევნო უბანზე ორ ამომრჩეველს მოთხოვნილი აქვს გადასატანი ყუთი, რომელთაც რეალურად შეუძლიათ გადაადგილება. მოთხოვნა - რეაგირება და მოქმედება კანონის შესაბამისად
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საჩივარში წარმოდგენლი ფაქტი არ დადასტურდა
ორიგინალები: