214
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 24 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 03 დეკემბერი, 2018
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს #66 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის პ/გ ,,ნაციონალური მოძრაობიდან ლელა ადანაიას საჩივარი #66 ხობის საარჩევნო ოლქში შემავალი #23 შუა ხორგის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის შორენა ესებუას,მოადგილის ალექსანდრა ნასარაიას,მდივნის ქეთევან გველესიანის და კომისიის წევრის რუსიკო ბერაიას მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ სამართლებრივი საფუძვლის არ არსებობის გამო.
ორიგინალები: