01/167
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 23 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიაში უბნის წევრის/ხელმძღვანელი პირის არყოფნასთან დაკავშირებით
საჩივარი: #17 საარჩევნო უბანი სამუშაო საათებში დაკეტილი იყო, არ იმყოფებოდნენ ხელმძღვანელი პირები მაშინ როცა ხელმძღვანელი პირები არიან უფლებამოსილნი და პასუხისგებელნი განცხადებებისა და ჟურნალში რეგისტრაციაზე, ჟურნალის დახურვასა და სხვა საქმიანობაზე.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 03 დეკემბერი, 2018 15:15
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა სამართლებრივი საფუძვლის არ არსებობის გამო
ორიგინალები: