არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 2 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
1175 2019-04-15

საარჩევნო სუბიექტი

საინიციატივო ჯგუფი

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2019-04-16

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
896 2019-03-27

საარჩევნო სუბიექტი

საქართველო

ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2019-03-28

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი