არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 5 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
1 2018-05-13

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-05-15

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2 2018-05-13

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-05-15

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3 2018-05-13

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-05-15

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
4 2018-05-13

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მომავლის არჩევანი"

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-05-15

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
5 2018-05-13

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2018-05-15

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი