არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 28 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
134 2016-05-25

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საარჩევნო ბლოკი "ერთიანი ნაციონალური მოძრაიობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
128 2016-05-24

არასამთავრობო ორგანიზაცია / ორგანიზაციები

არასამთავრობო ორგანიზაცია "მომავლის არჩევანი"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-24

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/53 უბანი 2016-05-24

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, დამკვირვებელი

სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-23

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
131 2016-05-24

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

არასამთავრობო ორგანიზაცია "მომავლის არჩევანი"

ხმების დათვლის პროცედურის დარღვევა

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-24

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
126 2016-05-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საარჩევნო ბლოკი "ერთიანი ნაციონალური მოძრაიობა"

საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის შესახებ

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
127 2016-05-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საარჩევნო ბლოკი "ერთიანი ნაციონალური მოძრაიობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
2 2016-05-23

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საარჩევნო ბლოკი "ქართული ოცნება"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

#67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-23

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
122 2016-05-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
შ-83/10 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება - დამკვირვებელი ნინო სეხნიაშვილი

ხმების დათვლის პროცედურის დარღვევა

N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-23

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
189/2016 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

აიპი კლუბი "თავისუფალი ზონა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

#60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-23

განხილვაშია

ვრცლად
191/2016 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

აიპი კომფლიქტების ანალიზის და მართვის ევრაზიის ინსტიტუტი

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

#60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-23

განხილვაშია

ვრცლად
190/2016 2016-05-22

ფიზიკური პირი

საინფორმაციო სააგენტო"ოლმედია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

#60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-23

განხილვაშია

ვრცლად
1 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი, გიორგი აბულაძე

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

#67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-22

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
117 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
170 2016-05-22

დამკვირვებელი

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

#58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-22

--------------------

ვრცლად
118 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

#30კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
182/2016 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

#60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-22

განხილვაშია

ვრცლად
172 2016-05-22

დამკვირვებელი

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

#58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-22

--------------------

ვრცლად
173 2016-05-22

დამკვირვებელი

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

#58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-22

--------------------

ვრცლად
174 2016-05-22

დამკვირვებელი

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

#58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-22

--------------------

ვრცლად
119 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
შ-64/10 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება - დამკვირვებელი ნინო სეხნიაშვილი

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-23

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
175 2016-05-22

დამკვირვებელი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-22

--------------------

ვრცლად
121 2016-05-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
1427 2016-05-21

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების გაუქმების შესახებ

ცესკო

2016-05-22

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
113 2016-05-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

არასამთავრობო ორგანიზაცია "მომავლის არჩევანი"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-05-21

განხილვაშია

ვრცლად
133 2016-04-28

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

#58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია.

2016-04-07

დაკმაყოფილდა, შედგა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმები

ვრცლად
1189 2016-04-27

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება არაუფლებამოსილი პირის მიერ

ცესკო

2016-04-28

რეაგირებისთვის გადაეგზავნა შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი