არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 17 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
2016-07-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-07-22

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
279 2016-07-27

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
2484 2016-07-27

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

განხილვაშია

ვრცლად
2485 2016-07-27

საარჩევნო სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

განხილვაშია

ვრცლად
3/5476-16 2016-07-25

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-07-26

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2016-07-28

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-07-29

განხილვაშია

ვრცლად
2408 2016-07-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-07-24

განუხილველად იქნა დატოვებული, გასაჩივრების წესის დარღვევის გამო

ვრცლად
2409 2016-07-23

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-07-24

განუხილველად იქნა დატოვებული, გასაჩივრების წესის დარღვევის გამო

ვრცლად
2372 2016-07-22

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო"

ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესახებ

ცესკო

2016-07-28

არ მიემართა სასამართლოს, გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2367 2016-07-21

არასამთავრობო ორგანიზაცია / ორგანიზაციები

,,მედიის განვითარების ფონდი"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

ცესკო

2016-07-28

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევის არარსებობის გამო არ იქნა დაწყებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
2330 2016-07-20

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ანალიტიკური საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტი"

ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესახებ

ცესკო

2016-07-28

არ მიემართა სასამართლოს, გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2313 2016-07-19

არასამთავრობო ორგანიზაცია / ორგანიზაციები

"მედიის განვითარების ფონდი"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

ცესკო

2016-07-28

არ დადასტურდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტი, გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
2230 2016-07-12

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

ცესკო

2016-07-25

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
601/01 2016-07-12

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-07-24

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
2016-07-10

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-07-22

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
2135 2016-07-06

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

2016-07-26

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
2076 2016-07-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ

ცესკო

2016-07-26

შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება

ვრცლად
3/4377-16 2016-06-15

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-06-16

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/1131-16 2016-06-18

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-06-20

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი