არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 1 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
3/4377-16 2016-06-15

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-06-16

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/1131-16 2016-06-18

საარჩევნო სუბიექტი

პ/გ "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-06-20

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი