არჩევნები:


მონაცემების ფილტრაცია

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი

ეკრანზეა 303 ჩანაწერი

რეგისტრ. # შემოტანის თარიღი შემომტანი საჩივარი / განცხადება / სარჩელი სად განიხილება როდის განიხილება გადაწყვეტილება  
კატეგორია დასახელება
742 2016-11-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/8429-16 2016-11-24

პოლიტიკური პარტია

შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-11-25

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/2192-16 2016-11-28

პოლიტიკური პარტია

შალვა ნათელაშვილი - საქარელოს ლეიბორისტული პარტია"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-11-30

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/8430-16 2016-11-24

პოლიტიკური პარტია

თავისუფალი დემოკრატები

ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობა

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-11-26

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/2198-16 2016-11-29

პოლიტიკური პარტია

თავისუფალი დემოკრატები

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-12-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/8267-16 2016-11-17

საარჩევნო სუბიექტი

"დავით თარხან - მოურავი,ირმა ინაშვილი,საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი,გაერთიანებული ოპოზიცია"

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნაწილობრივ ძალადაკარგულდა ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-11-18

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
6899 2016-11-11

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ადამიანის უფლებათა ცენტრი"

----

ცესკო

2016-12-09

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
6857 2016-11-09

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობის შესახებ

ცესკო

2016-11-10

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/8133-16 2016-11-12

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-11-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/2118-16 2016-11-14

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-11-15

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
6866 2016-11-09

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მწვანე დედამიწა"

ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ

ცესკო

2016-11-10

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3/8135-16 2016-11-12

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მწვანე დედამიწა"

ცესკოს განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

თბილისის საქალაქო სასამართლო

2016-11-12

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
3ბ/2126-16 2016-11-14

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მწვანე დედამიწა"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-11-14

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2016-11-07

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

2016-11-07

--------------------

ვრცლად
№262 2016-11-05

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურის დარღვევა

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-05

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
1-547 2016-11-02

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

" ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმისსაოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
02/549 2016-11-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-03

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
№258 2016-11-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ხმების დათვლის პროცედურის დარღვევა

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
744/02 2016-11-02

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება "

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

არ დაკმაყოფილდა სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო

ვრცლად
№257 2016-11-02

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფის ნიკოლოზ გვრიტიშვილის, დავით უნდილაშვილის, უჩა გულბათაშვილის, გივი ამირხანაშვილის, თეიმურაზ აბაშიძის წარმომადგენელი ირაკლი გულბათაშვილი

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
474 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
751/02 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

რეაგირებისთვის გადაეგზავნა შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას

ვრცლად
2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

" თავისუფლებისა და თანასწორობის ცენტრი"

ზეწოლასთან დაკავშირებით

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
178/2016 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-03

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-539 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია.

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/513 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/481 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება "

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-540 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/482 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-541 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია.

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-542 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია.

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-915/2016 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-916/2016 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება "

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-917/2016 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-918/2016 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-919/2016 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-537 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია.

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-538 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია.

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-543 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-544 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-545 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/449 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/450 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-546 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია.

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1103, 1105, 1106 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო კომისია

2016-11-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/502 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/503 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/504 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-536 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
№253 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფის ნიკოლოზ გვრიტიშვილის, დავით უნდილაშვილის, უჩა გულბათაშვილის, გივი ამირხანაშვილის, თეიმურაზ აბაშიძის წარმომადგენელი ირაკლი გულბათაშვილი

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
№252 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფის ნიკოლოზ გვრიტიშვილის, დავით უნდილაშვილის, უჩა გულბათაშვილის, გივი ამირხანაშვილის, თეიმურაზ აბაშიძის წარმომადგენელი ირაკლი გულბათაშვილი

ხმების დათვლის პროცედურის დარღვევა

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
№254 2016-11-01

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფის ნიკოლოზ გვრიტიშვილის, დავით უნდილაშვილის, უჩა გულბათაშვილის, გივი ამირხანაშვილის, თეიმურაზ აბაშიძის წარმომადგენელი ირაკლი გულბათაშვილი

საუბნო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
73 2016-11-01

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
№255 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მწვანე დედამიწა"

ხმების დათვლის პროცედურის დარღვევა

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
№256 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ხმების დათვლის პროცედურის დარღვევა

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

1900-01-02

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
723/02 2016-11-01

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
562 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
563 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამოქალაქო მოძრაობა - მრავალეროვანი საქართველო"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
743/02 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"თავისუფლებისა და თანასწორობის ცენტრი"

კენჭისყრის დღეს პროცედურის დარღვევის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
564 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
565 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
568 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
567 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
727 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშOრისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/493 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/494 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/495 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
№250 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

საინიციატივო ჯგუფის ნიკოლოზ გვრიტიშვილის, დავით უნდილაშვილის, უჩა გულბათაშვილის, გივი ამირხანაშვილის, თეიმურაზ აბაშიძის წარმომადგენელი ირაკლი გულბათაშვილი

საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია

№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/496 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
740/02 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1101 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
71 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
72 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ამომრჩეველთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
598 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-912/2016 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/500 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/501 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
746/02 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
747/02 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
748/02 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

" საქართველოს ახალგაზრდა იურტისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
750/02 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
792 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
775 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
734 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
776 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამარსამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
67 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
68 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
69 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
70 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-911/2016 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
466 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
471 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
569 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
566 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/497 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/498 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/499 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/469 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/470 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
745/02 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება "

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/476 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/477 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

საოლქო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/478 2016-10-31

საარჩევნო სუბიექტი

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა "

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-02

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
749/02 2016-10-31

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
707 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
485/2016 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/480 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდა დიპლომატთა ლიგა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1070 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
706 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01-907/2016 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-908/2016 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მომავლის არჩევანი"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
01-909/2016 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
01-906/2016 2016-10-30

მედია ორგანიზაცია

"ALLMEDIA"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
580 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
678 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშOრისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
579 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
607 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№12 გურჯაანის საოლქო საარჩვნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
652 2016-10-30

მედია ორგანიზაცია

"საინფორმაციო ცენტრების ქსელი"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№12 გურჯაანის საოლქო სარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
434 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
435 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

" საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღეს პროცედურის დარღვევის შესახებ

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
436 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
564 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
437 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღეს პროცედურის დარღვევის შესახებ

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
459 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
764 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამარსამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

ხმების დათვლის შესახებ

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/417 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისი საზოგადოება"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
12/30.10.16 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბიულეტენების რაოდენობასთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1077 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1092 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/423 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-535 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
594 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო ყუთების გახსნის პროცედურის დარღვევა

№2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1093 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1078 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
708 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1057 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევენებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
710 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
1088 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

მარკირებასთან დაკავშირებით

N6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
552 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
741/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
742/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო სარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
549 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამოქალაქო მოძრაობა - მრავალეროვანი საქართველო"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
548 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამოქალაქო მოძრაობა - მრავალეროვანი საქართველო"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
667 2016-10-30

დამკვირვებელი

ა(ა)იპ "მომავლის არჩევანი"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
550 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
668 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ა(ა)იპ "მომავლის არჩევანი"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
551 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
669 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ა(ა)იპ "მომავლის არჩევანი"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
736 2016-10-30

არასამთავრობო ორგანიზაცია / ორგანიზაციები

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

კომისიის წევრთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
670 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ა(ა)იპ "მომავლის არჩევანი"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
553 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
554 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
671 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ა(ა)იპ "მომავლის არჩევანი"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
672 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ა(ა)იპ "მომავლის არჩევანი"

საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა მოყვანა და მონიტორინგი

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-529 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
555 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-530 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსათვის"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-531 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
556 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-01-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
673 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ა(ა)იპ "მომავლის არჩევანი"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-532 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
558 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-533 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
559 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01-534 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/481 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01/482 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
560 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/483 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
557 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ადამიანის უფლებათა ცენტრი"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
2016-11-05

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

განკარგულებების ბათილად ცნობის შესახებ

ბოლნისის რაიონული სასამართლო

2016-11-04

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
434 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/484 2016-10-30

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/485 2016-10-30

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

საჩივარი გამოთხოვილ იქნა უკან

ვრცლად
01/486 2016-10-30

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
435 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/487 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბიულეტენების რაოდენობასთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/488 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/489 2016-10-30

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01-903/2016 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/491 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
561 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ბიულეტენების ჩაყრასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-904/2016 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/492 2016-10-30

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
65 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
66 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-905/2016 2016-10-30

მედია ორგანიზაცია

"ALLMEDIA"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
544 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ადამიანის უფლებათა ცენტრი"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო

ვრცლად
268 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
514 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდაიურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
722/02 2016-10-30

მედია ორგანიზაცია

"ALLMEDIA"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

1900-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
515 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კომისიის წევრთან დაკავშირებით

№ 22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
519 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია.

არ დაკმაყოფილდა სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო, არ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ვრცლად
520 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
733 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
56 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
59 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
58 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-523 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
61 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
535 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირების ყოფნასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო

ვრცლად
55 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
536 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო

ვრცლად
537 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო

ვრცლად
60 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ამომრჩეველთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-524 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
57 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-525 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-527 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-528 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
538 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კომისიის წევრთან დაკავშირებით

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო

ვრცლად
540 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო

ვრცლად
666 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
541 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო

ვრცლად
542 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო

ვრცლად
522 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კომისიის წევრთან დაკავშირებით

№ 22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
543 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
523 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
734 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
524 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
525 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
735 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

___________________

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
459 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-03

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
457 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-03

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
458 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-03

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
456 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-01-03

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
526 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
527 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
528 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
01-890/2016 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
724/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
725/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-891/2016 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
726/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-892/2016 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
727/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის დღეს პროცედურის დარღვევის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

1900-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-895/2016 2016-10-30

მედია ორგანიზაცია

"ALLMEDIA"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
529 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
#01-896/2016 2016-10-30

მედია ორგანიზაცია

"ALL MEDIA"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
62 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

ამომრჩეველთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
728/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
#01-897/2016 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი

ვრცლად
01-899/2016 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
729/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
530 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-900/2016 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მარკირებასთან დაკავშირებით

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
531 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
432 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"კლუბი თავისუფალი ზონა"

კენჭისყრის დღეს პროცედურის დარღვევის შესახებ

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
431 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"კლუბი თავისუფალი ზონა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
525 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
532 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
63 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
533 2016-10-30

საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
535 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის დღეს პროცედურის დარღვევის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
730/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
433 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
536 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
731/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის შესახებ

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
753-1 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო"

----------------------

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-30

საჩივარი გამოთხოვილ იქნა უკან

ვრცლად
01/408 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/409 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/410 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

განხილვაშია

ვრცლად
01/411 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
537 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კომისიის წევრთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
732/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"თავისუფლებისა და თანასწორობის ცენტრი"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
753 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის ევრაზიის ინსტიტუტი"

___________________

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
755 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
733/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
756 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
757 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამარსამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

№37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
734/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№ 59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
735/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
538 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მოძრაობა საქართველოს ერთიანობისა და განვითარებისთვის"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
539 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

,,მოძრაობა საქართველოს ერთიანობისა და გაერთიანებისათვის"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
64 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საუნჯე"

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
540 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მოძრაობა საქართველოს ერთიანობისა და გაერთიანებისათვის"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
460 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
461 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირების ყოფნასთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
541 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
462 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
270 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/413 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01/412 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
463 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
542 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
273 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
543 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"მოძრაობა საქართველოს ერთიანობისა და განვითარებისთვის"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
272 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საუბნო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
271 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
544 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
736/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
01-901/2016 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლის გაძევების თაობაზე

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
274 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
547 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"

პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
464 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
737/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
465 2016-10-30

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

არ დაკმაყოფილდა

ვრცლად
546 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
738/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის ევრაზიის ინსტიტუტი"

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
739/02 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის ევრაზიის ინსტიტუტი"

დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
545 2016-10-30

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გადასატანი საარჩევნო ყუთის შესახებ

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-11-01

დაკმაყოფილდა

ვრცლად
453 2016-10-29

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია

2016-10-31

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
171 2016-10-29

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

"საუნჯე"

ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია

განუხილველად იქნა დატოვებული გასაჩივრების ვადის გასვლის გამო

ვრცლად
6664 2016-10-28

ფიზიკური პირი

ნინო კაკიტაძე

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

ცესკო

2016-10-29

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად
6663 2016-10-28

ფიზიკური პირი

ნანა კაკიტაძე

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

ცესკო

1900-10-29

განუხილველად იქნა დატოვებული

ვრცლად

-

საჩივარი  

-

განცხადება  

-

სარჩელი